Ziemia Swieta - Pielgrzymka sladami Jezusa Chrystusa z Parafii pod wezwaniem Sw. Alberta. Opiekun Duchowy - Ksiadz Proboszcz Mariusz Nawalaniec.

 

Termin 10 - 20 marzec, 2019 ( 11 dni ) Cena $2,200

 

 

PROGRAM PIELGRZYMKI DO ZIEMI ŚWIĘTEJ 10 -20.03.2019

 

Dzien 10.03 (niedziela) WYLOT Z CHICAGO DO IZRAELA.

Dzień 11.03(poniedzialek): PRZYLOT DO IZRAELA.

 

Po wylądowaniu wieczorem i spotkaniu z przewodnikiem na lotnisku przejazd do hotelu w Hebronie, obiadokolacja i nocleg.

Dzień 12.03 (wtorek): HEBRON - BETLEJEM.

 

Śniadanie. Hebron – sanktuarium Patriarchów nad grotą Makpela, w której pochowani są Abraham, Izaak i Jakub i ich żony. Przejazd do Betlejem - Bazylika Narodzenia Pana Jezusa, Grota Mleczna – miejsce czasowego pobytu św. Rodziny, kościół św. Katarzyny i jego podziemia. Obiadokolacja i nocleg w Hebronie.

Dzień 13.03 (środa): JEROZOLIMA: G. OLIWNA – G. SYJON.

 

Śniadanie. Jerozolima - Góra Oliwna: punkt widokowy – panorama Jerozolimy. Grota Pater Noster. kościół Dominus Flevit – pamiątka uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy w Niedzielę Palmową, Getsemani - Ogród Oliwny, Bazylika Narodów – miejsce modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, Grota Pojmania, kościół Grobu Maryi. Góra Syjon – Bazylika Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, Wieczernik oraz symboliczny grób króla Dawida. Kościół św. Piotra In Gallicantu. Obiadokolacja i nocleg w Hebronie.

Dzień 14.03 (czwartek): BETLEJEM – EIN KAREM – YAD VASHEM.

 

Śniadanie. Betlejem - Pole Pasterzy - gdzie aniołowie obwieścili pasterzom narodzenie Chrystusa. Ain Karem - kościoły Nawiedzenia św. Elżbiety i Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Yad Vashem – Instytut pamięci ofiar holokaustu. Kneset – parlament izraelski (z zewnątrz) i menora pod Knesetem. Obiadokolacja i nocleg w Hebronie.

Dzień 15.03 (piatek): JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN – KACAR EL JAHUD - BETANIA.

 

Śniadanie. Jerycho – pierwsze miasto zdobyte przez plemiona izraelskie wkraczające do Ziemi Obiecanej: Góra Kuszenia – miejsce kuszenia Pana Jezusa na pustyni, sykomora Zacheusza. Morze Martwe (największa depresja na świecie) – odpoczynek na plaży i możliwość kąpieli. Kacar El Jahud – miejsce działalności św. Jana Chrzciciela nad Jordanem i miejsce chrztu Pana Jezusa. Obiadokolacja i nocleg w Hebronie.

Dzień 16.03 (sobota): JEROZOLIMA.

 

Śniadanie. Jerozolima - stare miasto: kościół św. Anny i sadzawka Betesda, klasztor Ecce Homo, Droga Krzyżowa - Via Dolorosa. Bazylika Grobu Bożego. Czas na osobistą modlitwę. Obiadokolacja i nocleg w Hebronie.

Dzień 17.03 (niedziela): BETANIA - JEROZOLIMA.

 

Śniadanie. Betania: kościół Łazarza, Marii i Marty. Jerozolima: czas wolny na Starym Mieście. Ściana Płaczu – najświętsze miejsce judaizmu (fragment muru tzw. Drugiej Świątyni Jerozolimskiej z czasów króla Heroda Wielkiego). Obiadokolacja i nocleg w Hebronie.

Dzień 18.03 (poniedzialek): CEZAREA – HAJFA – KANA - NAZARET.

 

Śniadanie. Przejazd do Cezarei Nadmorskiej: ruiny miasta z czasów rzymskich i bizantyjskich, cytadela krzyżowców, pozostałości akweduktu. Hajfa: kościół Stella Maris, punkt z widokiem na Zatokę Hajfy, ogrody sanktuarium Bahajów. Kana Galilejska: kościół pierwszego cudu Jezusa (możliwość odnowienia przyrzeczeń małżeńskich). Nazaret: bazylika Zwiastowania i kościół św. Józefa, stojący nad domem Świętej Rodziny w Nazarecie. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

Dzień 19.03 (wtorek): G. BŁOGOSŁAWIEŃSTW – JEZIORO GENEZARET – Gora TABOR.

 

Śniadanie. Jezioro Genezaret: Góra Błogosławieństw, Tabgha – kościół Rozmnożenia Chleba i Ryb i kościół Prymatu Piotra, Kafarnaum: ruiny starożytnego miasta, dom św. Piotra i synagoga z I/IV w. Magdala: kościół Duc in Altum, stanowiska archeologiczne z odsłoniętymi pozostałościami synagogi, ulic i domów mieszkalnych. Rejs po Jeziorze Galilejskim. Góra Tabor. Obiadokolacja i nocleg w Nazarecie.

Dzień 20.03 (śr): Śniadanie. Przejazd na lotnisko w TEL AVIVIE, odlot.

 

Program jest ramowy (orientacyjny), kolejność realizacji poszczególnych punktów programu może ulec zmianie lub przestawieniu.

 

* Cena obejmuje:
www.gopielgrzymki.com
* Przelot samolotem z O’Hare
* Transport klimatyzowanym autobusem
* Zakwaterowanie w hotelach 4*
* Wyzywienie: sniadania i obiadokolacje
* Opieke polskojezycznego pilota –przewodnika na calej trasie
* Bilety wstepow do miejsc zwiedzanych